DE ST.-JACOBS-KERK TE *S GRAVENHAGE. 204 1 6. 7- 8. 9- 10. Rotterdam, geb. 1694, overleden 1763? f. eene goede afbeelding van de Assendelftsche kapel met het grafmonument. g. eene afbeelding van het in 1729 gevonden kerkelijk zilverwerk. 1737. Een gekleurde platte grond van het schip der kerk, op perkament geteekend, alle zitplaatsen aan gevende; het ijzeren koorhek komt daarop nog niet voor, evenmin een orgel-voet op kolommen. 1748 (11 April). Kopergravure van S. Fokke, voor stellende de doop van Prins Willem V, merkwaardig voor het costuum en den toenmaligen toestand der kerk, versierd met tal van wapenborden, koperen kronen, enz. De leelijke klank-plaat is reeds boven den preekstoel aangebracht. 1750. Eene niet onderteekende noch gedagteekende keurige kopergravure (N°. 1014 der Gemeente-Atlas), voorstellende een zuid-aanzicht van kerk en toren, de kapel van Assendelft is nog niet verbouwd, tegen de kerk staat een huisje met luifel, waaronder de visch wordt afgeslagen, bij welke gelegenheden, door middel van vier palen en eenige planken, eene vier kante ruimte voor die luifel werd afgescheiden. 1760. Eene pen-teekening in O.-I. inkt van J. du Vignon, voorstellende een gezicht binnen de kerk, genomen achter den preekstoel en van daar ziende naar den noord-westelijken hoek; men ziet de nog onbeschoten gewelf-krommers, de nog uit twee gedeelten bestaande regeerings-bank, tal van wapenborden, enz. 1760. Eene pen-teekening als boven van J. du Vignon, voorstellende het oude orgel vóór de ver nieuwing in 1767. 1) Is dit Johannes du Vignon, emeritus predikant van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 220