DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 205 12. 13- T4- i5- 1761. Eene kopergravure, voorstellende de: „Af- „beeldinge van de plechtige Trouw-Statie van Zijne „Doorl. Hoogh. den Heere Prince van Nassau-Weilburg „met H.D.H. Mevrouwe Caroline van Oranje-Nassau, „geschied op Woensdag den 5 Maart 1760.” (F. P. C. Haag del. ad. viv.; .S. Fokke sculp). Vooral voor het costuum is deze prent van waarde, het ijzeren koorhek is nog niet geplaatst; het vorstelijk ge stoelte tegenover den preekstoel is in rococo-stijl gebeeldhouwd en met een kroon gedektde westelijke pijlers van het voormalig dwars-schip hebben nog den pijler-vorm, kolommen en pijlers zijn met tekst en gilde-borden bezet, waarop men de jaarcijfers 1711 en I735 onderscheidt. 1766. Eene kopergravure van J. Besoet, de kerk gezien langs de zuidzijde, de woonhuisjes zijn er nog niet, er zijn nog brandspuit-huisjesde huizen om het koor missen reeds de luifels, het kerkhof is nog omhekt, en daartegenover staan nu karakteristieke houten vischbanken in galerij-vorm met omgaanden luifel. De drie Haagsche ooievaars, die destijds hun nachtverblijf en tehuis hadden in een vertrek bezuiden den toren, vergasten zich op visch-afval. 1778. Eene teekening van Paulus Constantijn la Fargue, voorstellende de noordoostzijde der kerk met bijbehoorend kerkhof en het tegenoverstaande Generaal Post-Comptoir, op bijgaande plaat 3 gereproduceerd voorgesteld. Eene tweede teekening, mede van la Fargue, doch in kleur uitgevoerd, is een gezicht op de zuidzijde der kerk en op de vroegere vischbanken van uit de Schoolstraat. Bijna volkomen identiek daarmede is een aquarel van J. Bulthuis, (N“. 1003 van de Gem. Atlas). 1779. Plan der zitplaatsen naar eene opmeting van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 221