2OÖ DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 16. 17- 18. 19- 20. 21. 22. 23- 24. 1772 door Joh. Vreeburg, geadmitteerd Landmeeter; ’t orgel wordt gedragen door 6 kolommen, het ijzeren koorhek blijkt reeds geplaatst. 1810. Eene teekening van J. Jelgershuis, een gezicht binnen de kerk, naar ’t koor, waarop het koorhek met opzet is weggelaten en de westelijke, vroegere transept-pijler nog in zijn oorspronkelijken toestand voorkomt, zie de reproductie op bijgaande plaat 4. 1818 (24 Aug.) Plan der zitplaatsen bij gelegenheid van den doop van Z.K.H. den Prins van Oranje. 1820. Eene lithographic naar een schilderstuk van B. J. ten Hove, een inzicht in de kerk door den open- staanden westelijken hoofd-ingang. 1839. Een schilderstuk van G. J. Behr, het raadhuis en de oostzijde der kerk voorstellende. 1845. Eene schets-teekening van P. G. Vertin, een kijkje in de kerk. 1884—1888. In die jaren verscheen het werk van F. Ewerbeck„Die Renaisance in Belgiën und Hol land”, waarin eene afbeelding van den preekstoel voorkomt. 1890. Uit dat jaar is Dr. G. Gatland's: „Geschichte der „Hollandischen Baukunstund Bildnerei im Zeitalter der „Renaisance”, waarin mede de preekstoel is afgebeeld. 1891. Een restauratie-ontwerp van. den toren van den architect J. Klinkhamer, voorkomende in het Bouw kundig Weekblad van 10 Jan. van dat jaar. 1892. Een restauratie-ontwerp van het koor der kerk van den Heer J. M. Lots, voorkomende in het werkje van Mr. P. van den Brandeler, dat tevens een plan, twee zijaanzichten, ééne doorsnede en een 7-tal repro ducties van vroegere afbeeldingen der kerk geeft.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 222