213 EEN BLIK OP ’s-GRAVENHAGE IN l8oo. Café’s. De Fransche Sociëteit, in de Korte Houtstraat. Het Nieuwe Hollandsche Koffiehuis, op de Korte Vijverberg. De Drie Haasjes, in het Hofpoortje. Café Francais, aan de Zuidzijde van het Plein. Het Gouden Hoofd, in de Hoogstraat. De Casteleneye”van den Hove van Holland, op de Hofsingel. Voorts had men de volgende Sociëteiten. De Groote Sociëteit, opgericht in 1748, hoek Lange Houtstraat en het Voorhout. De Plaats Royaal, opgericht in 1786 op de Plaats en de Besognekamer op het Buitenhof in het voormalig Logement van Leiden, opgericht in 1795. Enkele dezer inrichtingen boden gedurende de Haagsche kermis gelegenheid tot het houden van gezellige bijeen komsten met dames, hetgeen de Flaagsche Courant met vette letters annonceerde. In de Oude of St.-Joris Doelen werd gedurende 3 dagen in de kermisweek ’s avonds ten tien uur een groot Vauxhall gehouden. De entree was 22 stuivers per persoon. In de Fransche Sociëteit in de Korte Houtstraat bestond gelegenheid ’s namiddags ten twee uren eenvoudig te kunnen dineeren en ’s avonds ten 9 uur te soupeeren. Wie nu lust tot dansen had, kon daarvan in genoemde sociëteit om 10 uur ’s avonds gebruik maken. Maar er bestond ook nog een andere gelegenheid waar men een deel van den nacht aan Terpschicore offers kon brengen. Van af ’s avonds 9 uur tot ’s nachts 3 uur werd in het Nieuwe Hollandsche Koffiehuis op de Korte Vijverberg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 229