'tr aI1 J' V j 1. 14 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. dezen Van Loon, p, 383.4. niet schielijk verloren ga. Aan de keerzijde van mooien penning zien wij een Engelsch en een Nederlandsch oorlogsschip naast elkander varen. Nog „liever” is een andere penning, waar Neptunus te midden eener kalme zee voortrijdt, getrokken door twee paarden, en houdende de Nederlandsche en Engelsche wapenschilden, het omschrift luidt „wanneer twee geliefden kibbelen is het het begin van een nieuwe vriendschap”. Die nieuwe vriendschap duurde niet lang. Immers reeds in 1665 spreken de penningen van Brittaniën’s trots die gestuit wordt, daar ze zelfs bij „Vriend vaert op vrijbuit” en in 1667 moet er weder een vrede herdacht worden. De vrede van Breda namelijk. Op de penningen die dezen Vrede herdenken is een x?' M I) C3.1V. i fêï* U-'4iw’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 22