214 EEN BLIK OP ’s-GRAVENHAGE IN l8oO. Als publieke vermakelijkheid bestond alleen het tooneel. - Voor de omwenteling mocht de residentie een Fransch en een Hollandsch tooneelgezelschap er op na houden in de Casuarie- en Assendelfstraatdeze laatste schouw burg echter was reeds in 1786, bij de ontbinding van Corver’s tooneelgezelschap, van bestemming veranderd. Naderhand werd dit gebouw in een stadsschool herschapen. De oude stallen van de Greet in de Casuariestraat wijzen nog eenigszins den bouwvorm aan van het voormalig Theatre Francais, waar in 1702 de eerste voorstellingen hadden plaats gevonden. Ten tijde van het Stadhouderschap had die comedie haar goede dagen gekend; zij bloeide toen door dat het onder de beau-monde mode was zich daar geregeld te laten vinden. Van tijd tot tijd voerde men ook na de Revolutie opera's op, maar blij- en treurspelen bleven de hoofdzaak. In die dagen zag de theaterzaal, die niet zeer ruim was, er verre van smaakvol uit. Het tooneelscherm maakte een potsierlijke vertooning, wegens de daarop geschilderde symbolische voorstelling van het altaar der liefde, waar over plompe cupido’s fladderden, terwijl de daarbij be- hoorende gratiën, als lobbesachtige meisjes met bolle wangen en vlaskleurig haar stonden afgebeeld. De middenste loge, die voorheen aan de Stadhouder lijke Familie behoorde, was nu bestemd voor Leden van het Uitvoerend Bewind. Zij muntte door grooten eenvoud een publiek bal gehouden, tegen een gulden entree voor een heer en dame. Een bekwaam dansmeester zou de dansen dirigeeren, terwijl men tevens alle ververschingen en een koud souper kon bekomen. Geriefelijker kon het dus wel de danslustigen in die kermisweek niet worden aangeboden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 230