215 EEN BLIK OP ’s-GRAVENHAGE IN l8oo. uit. De deur was aan de buitenzijde van een gewoon stuk papier voorzien, waarop geschreven stond„La Loge du Directoire Batave”. Een logeplaats kostte 2. en de prijs der andere zitplaatsen naar evenredigheid. Doch de bekrompen in komsten maakten dat men voor geen voldoende verlichting kon zorgen. Zoodra de muziekanten na afloop eener acte hun plaatsen verlieten doofde men de kaarsen van het orchest zorgvuldig uit om ze bij hun terugkomst weder aan te steken. Wel een armoedige toestand voor een schouwburg die zich in een groote stad zocht staande te houden Tot het schoone en gezochte natuurgedeelte der stad behoorde evenals thans de weg van Constantijn Huygens. De Novemberstorm had nog al geen geringe verwoesting onder de eiken en lindenboomen, die toen bijkans i1/2 eeuw oud waren, aangericht. Zes-en-vijftig had de wind er neergeworpen, terwijl tal van groote takken van de meeste boomen waren afgewaaid. Het bekende Zorgvliet, de oude hofstede van Vader Cats, stond toen onbewoond, daar den eigenaar, Baron van Bentinck Rhoon, met den Stadhouder naar Engeland was uitgeweken. Deze buitenplaats ging toen voor een der fraaiste uit den omtrek der residentie door en was vooral door haar smaakvollen aanleg vermaard. Wat Scheveningen betrof, het lag daar droefgeestig tusschen de duinen en nog onbewust van de groote dingen die het eenmaal zou te aanschouwen krijgen. Aan de kust trof men een paar huizen aan, wier voorgevels naar den zeekant stonden, doch overigens was het terrein daar een en al duin. Het dorp verkeerde in verval, want de meeste visschers waren door den oorlog met Engeland, die onze groote

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 231