EEN BLIK OP ’s-GRAVENHAGE IN l8oo. 223 gedoopt geworden. n n V W V V w V V V H. 152 I 12 2 13° 137 143 48 44 2 voor waren aangewezen. Hij hoopte nu dat in het aan gevoerde aanleiding mocht worden gevonden om eenige consideratie met zijn persoon te nemen, te meer daar het smartelijk lijden aan zijn bekomen wonden hem voor zijn dwaze onbezonnenheid reeds genoeg had gestraft. Het vonnis dat het Hof over hem uitsprak bepaalde zich evenals dat van den Heer O. tot betaling der kosten van het rechtsgeding met zesjarige verbanning uit den lande. Wanneer men nu in aanmerking neemt dat de militaire plakkaten tot beteugeling van het tweegevecht inhielden dat: „zoowel de assistenten of secondes, als de principalen of combattanten zelfs met d’ordinaire poene des doods zouden moeten gestraft worden” i) dan kwam de strijd lustige kadet er zeker genadiger af dan men in die dagen zou hebben kunnen verwachten In het hier meer genoemde dagboek mocht ik ook ver meld vinden dat in 1800 overleden zijn 787 personen van het mannelijk en 822 van het vrouwelijk geslacht in het huwelijk traden er 467 paren. Geboren werden er volgens totale opgave der doopboeken van de verschillende kerken 1220 kinderen. 2) van Hasselt, Consilia Militaria of rechtsgeleerde w V V W b n n Engelsche kerk in het Noordeinde is van 17951803 niet In de Nieuwe kerk V V V W W 1) Mr. J. C. advijsen, processen sententia en andere stukken. III. 2) In de Groote of St. Jacobskerk werden gedoopt 450 kind". Lutersche Remonstrantsche R. C. kerk in de Assendejftstraat Pastoorskerk in de Oude Molstraat Frankrijk’s kerk in de Casuariestr. Fransche kerk op het Binnenhof Hoogduitsche Portugeesch Israëlietische

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 239