1) Van Loon, p. 555.1. de Nederlandsche Maagd met scepter, speer en pijlbundel, onder haar voeten kromt zich een woeste, langharige merkwaardige vermenging van trots en blijdschap over de zoo schitterend afgeloopen tocht naar Chatham en van tevredenheid dat rust en vrede is wedergekeerd. Zoo staan op eenen zeer mooien penning, x) (wij zijn midden in den bloeitijd der Nederlandsche medailleerkunst) tegenover elkander aan, de voorzijde de Theems en het verbranden der Engelsche schepen en aan de keerzijde een kalme zee met tal van koopvaardijvaartuigen. Aan de voorzijde staat nog een symbolische vrouwengestalte, ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 23