AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 231 T595- Joost Bijl, conrector der schole alhier, 50 guld. „hem toegeleeght voor den aerbeyt ende diligentie bij hem alreede gedaen int translateren van ver- scheyden Spaensche en Italiaenschè geintercipieerde brieven. 5 Jan. p. 149. Johan van Holt, weerdt in de Cogge alhier, 666 pond 10 sch. voor „de teringen gedaen bij d’ heeren Affgesanten des Westphalischen Neder- landischen Creysfursten ende Stende.” 20 April i56vs. Dammas Goudt, 2) weerdt int Gulden Hoeffijser 3) alhier, 487 pond 14 sch. voor „teringen gedaen bij den heere Wolraden van Plessen, gesante van den doorluchtichsten hoochgeboren vorst Frederick Paltsgrave, Coervorst 4) etc.” 20 April p. iö6vs. Anthonis van Cats, 5) 394 pond 6 sch. voor „teringen gedaen bij de gesanten van den Prince van Ludiek G) ten zijne huize.” 20 April p. I5övs. t) Caspar van Heig en Henrick Schade brieven van credentie overgeleverd 23 Januari. 2) „Weerdt” en vroedschap van den Haag. 3) Noordeinde w.z. het vijfde huis ten n. van de Molenstraat. 4) Brief van Credentie overgeleverd 20 Maart; vereerd bij zijn vertrek met een gouden keten en een penning. (Res. St. Gen. 24 Maart p. 125). 6) Burgemeester van den Haag, woont in ’t Noordeinde o.z. 6) „Franchois de Lonchin, heer van Flemale en Johan de Merode, heer van Thian, gesandten van den Prince ende Staten van den Lande van Luydich” (Luik); brieven van credentie overgeleverd 13 Maart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 247