AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 233 1595- Symon Chanen, weert in den Briel alhier 1500 pond, voor de teringen tsijnen huyse gedaen bij de heeren Stevart en Daniston, Ambassadeurs des Conincx van Schotlant. 30 Mei p. 160. Johan van Holt, weerdt in de Cogge alhier, 182 U' 13 sch. voor „teringen gedaen bij d’ heere Coenrath van Westerholt Cantzelar ende gesante des welgeboren heern Edzart grave van Oost- vrieslant.” 2) 21 Juni p. 162. Waard in den Rooden Molen alhier, 72. p. 11 sch. voor „teringen gedaen bij den doctor Balthasar Knaust, gesante des welgeboorn heern grave van der Lippe.” 21 Juni p. 162. Pieter de Weerdt, 5) 981 guld. 15 st. voor „teringen gedaen bij den capitain Utenrecht G) mette gecommitteerde van de gealtereerde Italianen.” 21 Juni p. i63vs. t) „Denistoun conservateur van de privilegiën van Schotlandt, resident des Conincx van Schotlandt’' brief van credentie overgeleverd 3 Februari. Guillaume Stuart ambassadeur des Conincx van Schotlandt” eerste audiëntie 14 Februari. Afscheid 9 Mei. 2) Eerste audiëntie 7 April. Afscheid 22 Mei. 3) Hoogstraat o.z. 4) Eerste audiëntie 2 Juni. 6) Waard in „Tèijlingen”. c) 18 Maart—25 Juni. Kap. Utenrecht, die van af 13 April in de herberg ziek lag overleed aldaar den 18 Mei. Res. St. Gen. 21 Juni p. 272vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 249