ipr3' X .4 man, dien zij de voet op den nek zet, een lam en leeuw liggen naast haar. Aan de keerzijde staat de Voorspoed met Mercuriusstaf, hoorn des overvloeds, gekroond zwaard, onder haar voeten zwaard, helm en kroon. Bovenaan staat aan de voorzijde, „zacht en (toch) krachtig”, en onderaan „Ga weg, leelijk beest”! Dit laatste woord heeft tot ver makelijke, diplomatieke verwikkelingen aanleiding gegeven, de Koning van Engeland toch verbeeldde zich dat deze minder voorkomende uiting op hem sloeg en men haastte zich zeer dringende vertoogen tot de Staten te richten, deze antwoorden met den meesten ernst, dat men volstrekt niet Zijn Britschen Majesteit een leelijk beest had willen l6 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 24