246 AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 1602. i) „Is geresolveert datmen den grave vander Lippe alhier inde herberge sal defroyeren ende scrijven aende steden van Leyden ende Utrecht dat zyn L. aldaer sal passeren, met begeeren aengesien zijn L. is een heer van de religie ende dese landen wel toegedaen, dat zij in sijn L. respect deere van tlant willen bewaren”. Res. St. Gen. 11 November. Johan van Holt, weert in den Moriaen, 1291 pond 2 sch. voer teringen tzijnen huyse gedaen bij den welgeboren heere Grave van der Lippe. 20 Nov. p. 375vs. Wed. van Jan Vincent, weerdinne in den Burght 400 pond voor de teringen bij de heeren van Rouaen tharen huyse gedaen. 27 Nov. p. 382vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 262