3 ///Ba ri Ö!l eerst engelen en Nederland naast haar geplaatst zijn. Akeliger dan wij tot nu toe nog zagen kronkelt zich de Nijd en de krijgsgod op den grond. Op den achtergrond breidt zich een kalme zee uit. Van Fransche zijde is een haast al te hartelijke medaille geslagen, een bundel pijlen, het embleem der Nederlanden is door een krans samenverbonden aan een leliëntak, Frankrijks attribuut, in het veld staan de woorden „Wie zal ze scheiden?” De gebeurtenissen van het jaar 1689 gaven het ant woord op deze wat te optimistische vraag, en Vrede op den wereldbol terwijl Mercurius en met de wapenschilden van Engeland, Frankrijk ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 27