den Haag de onder- i) Van Loon IV, 190. in 1697 was er weder sprake van rust en van de ver binding der Nederlandsche pijlen met de Fransche leliën 20 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. toen te Rijswijk onder den rook van handelingen aanvingen. Op de Nederlandsche penningen vormt uit den aard der zaak de Koning Stadhouder het middelpunt. Als Herakles verbrandt hij de wapenen, terwijl de Nijd, een monster met slangenstaart zich onder zijn voet kronkelt. Deze penning is op last der stad Gouda geslagen, aan de keerzijde zien wij dus de heerlijk heden des vredes zooals de vroedschap van Gouda zich die voorstelde Onder stralend hemellicht zetelt op een piëdestal de Vrede te midden van den overvloed, een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 28