Janus, het omschrift verklaart de onrust der 1) Van Loon IV, 203 1.2. s) Van Loon IV, 203 3. 3) Van Loon IV, 206.2. 4) Van Loon IV, p. 206 3.4. 6) Van Loon IV, 213.1. een keur en gaf den vrede aan Zijn beeltenis zien wij op eenen de keerzijde de mooie afbeelding van geeft, dezelfde afbeelding vinden wi waar wij aan gesymboliseerd een palmtak brengt de oude mythe gezeten is op een wateren zwemmende koe. Ook wordt Willem III de gekroonde leeuw die fier zijn klauwen rusten doet op den aardbol, daar, waar Europa aan gegeven is. In zijn klauwen houdt hij weegschaal, zwaard en olijftak. Wij zagen reeds het juichende Gouda, ook Friesland verblijdt zich, op de voor zijde van den penning op last der Staten van dit gewest geslagen zien wij een vrouwenfiguur, Friesland personi- fieerend angstig zitten staren naar eenen geopenden tempel van ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 21 tevreden fluitende Faun, Neptunus en Mercurius. Op den achtergrond is het huis te Rijswijk afgebeeld, terwijl een landman rustig zijn veld beploegt en daarnaast zich een kalme zee uitbreidt waar de koopvaardijschepen op varen. Door de terugkeer van den vrede toch, de vrede die voor Gouda een vreugde was (Pax Alma Gaudium Gouda, de woordspeling zij hunn vergeven) 1 keerde de welvaart op het land en op de zee weder. Wij zien Willem JII verder in eenen zegenwagen, door triumfbogen te midden eener juichende menigte rijden naar den tempel der Eer, het opschrift aan de keerzijde verhaalt „hij bevrijdde zijn volk, stichtte zich rijk, redde zijn bondgenooten, beteugelde de wille de wereld weder.” penning 2) die aan hèt huis te Rijswijk ij op een medaille 3) de andere zijde zien hoe de Prins als duif aan Europa, die volgens door de Cretensische

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 29