Affuyt-huys. 284 I-IAAGSCHE GEBOUWEN. W. Meijer. GEBOUWEN. Balistarium. Theatrum Anatonicum. Anatomie. Ontleed- Camer. Wil langer niet onzen Gast 3) den galg als een schande verwijten. Een schoon einde kroont hier zelfs ’t verderflijkste werk. i) In de Clooster-Kerck. Zie aant. 2) Wielen. 3j Den misdadiger, die aldaar ontleed werd. hulp van den heer Th. Morren, die aan Huygens niets toegeeft in liefde voor den Haag, hier en daar eenige toelichting bij de versjes gegeven. Ik ben echter overtuigd, dat er nog veel meer achter steekt dan er door mij in gevonden is. Mogen anderen hierover hun licht laten schijnen, het zou ongetwijfeld der geschiedenis ten goede komen, die ons allen als leden van „die Haghe” ter harte gaat. Mogen dusdoende de steenen der Hofstad steeds wel sprekender voor ons worden en voortdurend luider gewagen van den stoeren zin onzer voorvaderen, tot versterking van eigen gemeenschapszin, veerkracht, weerkracht en vaderlandsliefde. Bewegingloos ligt zonder mij de ijzeren veldslang ter aarde, Elders verkrijgt hij zijn mond, twee voeten 2) ontvangt hij alhier. Tienmaal meer waard wordt het stuk, als ’t uit edel metaal is gegoten, Door hetgeen het aan mijn bewerking verschuldigd is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 300