289 HAAGSGHE GEBOUWEN. Camera rationum Generalium. Generaliteits Reken-kamer. Career in Porta Aulae. Officina tormentaria. Geschut-Huys. Telkens wanneer onze grond staat te schudden en trilt door ons werken, 19 Wellicht blijkt het u Gevanghen-Poort. Slechts door een vensterpaar, zeer terecht tegenover de strafplaats, Zie ik daar recht voor mij uit ’t schandvlekkend galgenhout. Burgers, wat ik u hier leer, datzelfde belooft u de Hemel Open is steeds mijne poort voor de braven, voor snoodaards op slot. Dit reeds was mij genoeg om aan andren gelijk mij te achten, Ja zelfs met overmoed laag op hen neer te zien. Toch minacht ik ze niet. Iets belangrijkers maakt mij nog grooter, En verheft mijnen roem, boven hen allen, ten top. Want komt het vaderland saam, dan komt het op mijne bevelen Dikwerf reeds dankte het mij dat het vergaderd hier was. Gij behartigt, ’t is waar, ’s lands belang; maar een billijke rechter Zegge, wie meerder is, die beveelt of bevelen ontvangt. reeds heeft gekost leest gij hier, wilt gij weten Hoeveel zij nu nog u kost, ’t leert u mijn Boekerij. Pluist ge de rekening na van het goud door den oorlog verslonden, dan, dat ik ijzer meer uitgaf dan goud. Hoeveel de Vrijheid u

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 305