HAAGSCHE GEBOUWEN. 292 Blijft, ik Holland, Zeeland en West-Vriesland. Zie Niet op mijn 1) Het Hof van Tegenwoordige Staat enz. 2) Worp, Assendelfia. 3) Dit huis, thans Ministerie van Financiën, was in lóudoor den Advokaat zelf gebouwd, en was dus in 1644 nog niet oud. 4) Toepassing op Oldenbarnevelt’s woorden: Die sta, zie toe dat hij niet valle. en weet niet waar, verscholen voor iedereen. Nu dat is ook de roem des Hemels. De lagere sferen Worden van overal aanschouwd, slechts de hoogere niet. Aula. Hoff. burchten voorwaar, veel min op mijn schoone gebouwen Noch op de heil’ge kapel nabij het drievoudige Hof Roem ik maar dat ik het waag den zonnegod af te weren, Hoor het o Avonden hoor het ook Morgen U beide ten spijt. Hierop verhef ik mij thans al is ’t ook met weinige woorden, Want mijn welsprekendheid doet onder voor mijnen lof. Domus Assendelfica. 2) Huys van Assendelft. Als een eerwaardig huis, met groote verbeteringen Statiger en althans schooner en beter gemaakt; (Edeler toch kon ik niet) wil ik gaarne voor jongeren wijken, Als er slechts nergens op aard’ een schooner besje bestaat. Domus Barneveldia. Huys van Barnevelt. Uiterlijk toon ik een blij gelaat, nog geen spoor van verweeren 3), Toch verbergt mijn gemoed u een geweldige ramp. Leert niet te veel op het oog, niet te veel op het lot te vertrouwen, Want al schijn ik ook vast te staan: ’k kwam ten val.4)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 308