0)CZCW> 1) Van Loon IV. 213.2. 2) Van Loon IV, 215.1. MKGEWER..1N AECEJTWWTK v TM/MO PMNW AKLAW. <SS. MAS.BffiW.Meats hooge vrouw het, „dan is offert zij op 22 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. omziet naar den nu gesloten tempel van Janus. Het omschrift luidt: „Nu de tempel gesloten is, is .zij (Friesland) godvruchtig, dankbaar en getrouw.” Amsterdam liet zich niet onbetuigd, ze was ditmaal echter niet gelukkig in haar vinding, de penning is banaal. Europa offert aan de voorzijde op het altaar des vredes aan de keerzijde zit de voorspoed met olijftak en staf van Mercurius, een hoorn des overvloeds wordt naast haar uitgestort. Ook de penning van Dordrecht waar de Vrede zelf de deuren van den Janus tempel sluit terwijl Mars aan de deurpost gekluisterd „wanneer de tempel open is”, zoo zegt er vrees te koesteren”. Op de keerzijde een brandend altaar terwijl zij tevreden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 30