294 HAAGSCHE GEBOUWEN. Domus Fr. Sommelsdicii. Sommelsdijck. Hoor eens, Als de welsprekendheid van Camera Feudalis Hollandiae. De Leen-Camer. 1) Worp, Nassovia. ’t Mauritshuis, gesticht 1644. -) Door de beek uit de duinen. 3) Een zeer welsprekend man. Huygens. Francois van Aerssen, heer van Sommelsdijk. vs. 4 Worp, sola M. D. prima. Domus Nassavia, i) Com. Mauricii Brasiliae Praefecti. Huys van Nassau. praatziek den Haagals na zooveel straten en huizen mij eens de beurt om iets te zeggen komt; Van de boozen sluit ik mij af, voor braven sta 'k open. Mijn leenband de deugd, doch slaak dien voor elk die misdoet. Huys van ’t Zij gij mijn ligging aanschouwt of den helderen vijver,. Die, onophoud’lijk verfrischt, 3) mijn sierlijke voeten lekt; ’t Zij ik, verfraaid door den buit uit Amerika, zwijgend u leere, met goeden smaak een verbazend ver mogen beheert. Schitterend ben ik altijd, ja mijn schoonheid leert dichters begrijpen, Hoe het geen fabel meer is, dat Venus verrees uit de zee. Handhaaf ik voor Hoe men men Ook aan Dan heb ik mede het recht over schoonheid als and’ren te spreken mijn meester slechts mee wordt geteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 310