296 HAAGSCHE GEBOUWEN. slechts Coenaculum Principis. ‘s Pr ineen Eet-Sael. Toen Liefde Zie hoe voortreffelijk Toch reeds geschikt Palatium Principis, via Boreali. ‘s Princen-Hoff in ’t Noord-einde. De knagende tand van Sluit ouden op. Maar de jeugd, laat de jeugd vrij en frank zich bewegen. Weiger haar wellust en wijngij maakt er monniken van. J) 1) Men kan dezen regel ook aldus lezenWeiger haar wellust en wijn, dat is goed. Maak er geen monniken van. Zie de Aant. 2) Toen Koningin Maria van Brittannië hier haar intrek nam, werd de verbouwing van het paleis onafgebroken voortgezet. Huygens. De aanstaande gemalin van Willem II werd door haar moeder vergezeld, toen zij zich naar den Haag begaf in 1641. gast, den bouwheer van ’t grootsche paleis. 2) ik ben, daar ik onafgewerkt, on behouwen, werd geacht tot verblijf van een vorstelijk huis. en Majesteit te zamen hier dikwerf verwijlden Hadden z’ als derde te den tijd wordt met mijne hulp niet zelden bedwongen. Minder fel woedt zij althans jegens Vorsten als ik ze slechts steun. Kent ge mijn roeping, Batavia! ze is te verzorgen, Hem, die u allen voortdurend verzorgt, onzen Prins.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 312