2) 298 HAAGSCHE GEBOUWEN. Concilium domesticum Principis. Princen Raed- Camer. Grapheium Principis. ’s Princen Secretarijc. Dat in mijn ingewand Oranjes staatsgeheimen Verscholen liggen is, èn Spanje èn U bekend. Maar wil men weten waar men die moet zoeken? Dat men zich dan tot Junius 3) of tot Huygens wend Vraagt ge misschien onbescheiden mijn taak? Niet veel woorden Heb ik voor U op die vraag, met één wenk is zij opgelost. Daar waar de Prins zoowel zijn bloed als zijn vaderlijk erfdeel Offert voor U Republiek, komt een curator te sta. 1) In 1684 werd een Rijschool in ’t Huis van Brederode op gericht „om in tijd en wijlen bequaame personen ten dienste van het Vaderland, inzonderheid in oorlogstijden te kunnen voortbrengen.” Deze noemde men toen Academie Militair. Zie Servaas van Rooyen sub voce. uit de Haagsche Archieven. 2) Wat dit beteekenen moet, is mij niet duidelijk geworden. Kan linea ducta soms ’t geschreven schrift beteekenen Worp schrijft linea docta. 3) Junius was Huygens collega. Zie Worp. II. Huygens noemt hier zijn bureau een pistrinum of tredmolen. Zie de Vita Propria. Hippodromus Principis. ‘s Princen Picqueer-Schuer. ’kWeet niet waarin gij mij Academie, den loef af zoudt steken, Met uw verlof,ik gevoel me in stand en in rang u gelijk. Deftige leeraars staan klaar om de jonge kwanten te drillen Hier op vier voeten het ros, daar den ezel op twee. Weet ge nu in hoever ik mij boven u meen te verheffen, Hier leert de cirkel U, daar slechts de rechte lijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 314