HAAGSCHE GEBOUWEN. 299 Js Princen Cubiculum Principis. ’s Princen Slaep-Camer. Slaap rustig Vaderland, hij, die men licht zou meenen Dat hier verwijfd en mat zijn leden strekte, waakt. Geloof mij dat zoo vaak men hem hier rustpnd waande, Geen oogenblik zijn zorg voor ’s lands rust werd gestaakt. Hortus Principis Mauritii Sixvxkoj 4). Huys-thuyn. Waarom heeft Maurits alhier twee groote cirkels beschreven Voor Alexander was één wereldrond nog niet genoeg. Curia Provincialis Hollandiae. De Provinciale Raed- Camer.5) Had ik in ’t Graven-kwartier, als slaapvertrek mijn be stemming, 1) Worp vs. 2 supina en sopita. M. D. timenti VS. 4. Worp, hie M. D. Hac. 2) Dit herdersfluitje, wij zouden ook kunnen zeggen: rietje, wordt in het Latijn door hetzelfde woord als haver aange duid. (Avena). 3) Het vermoeden ligt voor de hand dat Amalia van Solms een aanmerking had gemaakt op de hooge kosten der stallen. 4) Met twee cirkelvormige paden. Zie Gemeente Museum. Voorwerpen No. 2. Kaart van Ao. 1665. Vroeger slaapkamer der Graven. Huygens. Equile Principis. ’s Princen Stall. Niemand is er die thans op een lieflijk herdersfluitje 2) Al den haver bezingt, aan mijne paarden besteed. Maar laat slechts eens onze Heer, uit allen één kiezen, waarop hij Vrij en onverlet aan den bloeddorst van Spanje ontsnapt. Dan zult gij, o Vorstin hem hartelijk omhelzen en zeggen Op één dag, door één paard, zijn mij al deze kosten vergoed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 315