3oo HAAGSCHE GEBOUWEN. In ijdel droomgezicht, waakt nu Concilium status Belg. Raed van State. Waar van den oorsprong af Camera rationum Hollandiae. Reken- Camer van Holland. Wijs is ’t Nu ben ik weèr tot verblijf Holland gebood dat alhier t) Vermoedelijk wordt hier bedoeld dat de Leden van den Raad van State alle Provincialisme, dat in andere collegie’s meestal den boventoon voerde, ter zijde moesten zetten om alleen met 's Lands belang te rade te gaan. van mijn land, zoo voor spoedig in zaken, Dat het aan mij het beheer van ’s lands gelden en schatten vertrouwt. Hier heerscht, hier wordt men beheerscht door ’t geen de Natuur zelfs moet schragen En zonder welke elk mensch een beest wasBerekening. (Ratio). Was de zetel des Rijks, is zij nog Gij wisselt van en verstandig gezien van aanzienlijken ingericht, van het oude gewijde kussen, Uit rechtsgeleerden mond ’t Oud-Hollandsch recht werd gehoord. Meer dan de Vaderen zijn hier, waar de Graven zich slechts vermeiden het oog des gerechts. en uiterlijk, mijne zusters, aan onzer Vrijheid, der duur gekochte, blijft zij gevest, maar ik blijf standvastig, En de reden daarvan is van het hoogste gewicht. Hier verloochnen de Vaders hun land, hier geldt slechts één regel Denk aan uw vaderland niet, zoo gij uw vaderland mint, x)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 316