3oi HAAGSCHE GEBOUWEN. ’t Is niet het rad der fortuin, Auditorium Juridicum Hollandiae. De Rolle. Hier werd des Hertogs 2) belang weleer met lippen Van de billijkheid en ’t recht, dat deze Want zoo is ’s werelds verloop, dat waar vroeger de vorsten slechts smulden Voortaan het volk evenzeer, al zijn billijke rechten verkrijgt. Atrium Hollandicum. Sale. Dit werk duurt d’eeuwen door, met spinwebvrije balken 4) Ben ’k op een stout gewelf gevest, terecht vermaard. Gij ziet hier onder een de boeken en de wapens, Het recht en het gewin, de tabberd en het zwaard. 5) Maar hoe u dit verbaaz’, ’t zij inboorling of vreemde, Nog wonderlijker is ’t, wat ik u thans laat zien. 1) Vroeger Eetzaal der Hollandsche graven. Huygens. Zie Aant. Vermoedelijk is Albrecht bedoeld. 3) Jus wordt ook wel gezegd voor het sap van gekookte spijzen. Want evenals in het jus (recht) het hoogste goed ligt opgesloten, zoo is in goede jus (vleeschnat) de beste kracht en de smaak van gekookte spijzen te vinden. Paulus de Citadinis de Jure Patronat. Parte I ad fin. n. 47. Huygens. De letterlijke vertaling is: „waar vroeger alleen aan vorsten jus werd gegeven 4) lersch hout. Hüygens. 6) Achtereenvolgens werd de zaal voor Ridderzaal en boeken markt bestemd. en tanden, Met verhemelte en tong behartigd, zooals het behoort. Thans vervangt alhier ’t vroede woord onzer vadren het smullen, dien ik weer ’s lands belang met de tong, ja met haar op de tand. maar het rad en de Rolle van Themis, eer mij verschaft, waar En zoo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 317