emblemata bij uitgepakt 1) Van Loon IV, 215.2. 2) Van Loon IV. p. 208. ligt en Mercurius op den achtergrond nadert, is niet origineel. Veel vermakelijker is een op deze gebeurtenis geslagen penning van Arondaux, waar een tweetal lang gepruikte oude heertjes, de onderhandelende diplo maten waarschijnlijk, met groote omzichtigheid zachtjes duwen tegen de deuren van den Vredestempel die lang zaam dicht schijnen te gaan De angstige gebaren en benauwde gezichten dier lang gepruikten die met een langzaam gebaar tal van andere gepruikte oude heertjes roepen om te helpen duwen, de voorzichtigheid waarmee maar heel eventjes geduwd wordt, de langzaamheid waarmee de deuren sluiten, vormen een kostelijk satyre, op langwijlige vredesonderhandelingen. Op den voorgrond ligt een geslacht zwijn aan de voet van een altaar, het omschrift wordt gevormd door een citaat uit Vergilius’ Ae neas waar ook een ver bond bezegeld wordt met het slachten van een zwijn. De keerzijde ver toont den platten grond van het huis te Rijswijk en de wapens der Staten die aan de vredesonder handelingen deelnamen. Wij staan niet stil bij tal van andere Nederland- sche penningen 2) waar heel het bekende mate riaal van attributen en wordtDe overvloed met de ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 31