HAAGSCHE GEBOUWEN. 309 plaatse Dep. v. plege De Hollanders beriepen zich sinds dien in aangewezen gevallen op den Hoogen Raad in den Haag, tegenover het gerecht der steden. De H. Raad vergaderde ter waar thans het bouwkundig bureau van het Waterstaat gevestigd is. Over de varianten raad- men Worp III. 9 Aug. 1643. Die hun vonnis wilden herzien hebben, moesten een vrij aanzienlijke som storten. Zie Placcaetboek 1643. Hierop slaat wellicht het woord tribunal emunt. ’t Hojf, thans Binnenhof. Het drievoudige Hoff is het Hof van Holland, Zeeland en West Vriesland. Het is niet alge meen bekend dat dit de eigenlijke titel was. Zie Tegenw. Staat. IX blz. 241. Daar het Hoff, ten Oosten en ten Westen door hooge gebouwen was ingesloten, was het er laat licht en vroeg donker. Huis van Assendelft gelegen in het West-Einde thans het Engelsche gezantschapsgebouw. Ten tijde van Huygens een ouderwetsch knap gebouw dat later langen tijd aan den Spaanschen gezant tot woonplaats verstrekte. Huis van Barneveld, ’t Middengedeelte van ons tegen woordig Ministerie van Financiën waar de Koningin van Boheme destijds woonde. Huis van Brederode. Dit bevond zich aan het einde van de Lange Houtstraat. De bezitting werd oudtijds be grensd door het Korte Voorhout, de Prinsessegracht, de Heeregracht en de Pooteweg, thans Houtstraat. Zie de Riemer. Het behoorde eerst aan de Heeren van de Ketel, later aan Joachim van Hardenbroek en kwam 19 April 1604 in handen van Reinout van Brederode. Sedert heette het het Hof van Brederode. Het huys van Culemborg. Thans Vijverberg No. 11. In Huygens tijd behoorde het aan Katharina Gravin van den Berg, weduwe van Floris II Graaf van Pallandt. Emilia van Nassau had er vroeger eenigen tijd haar verblijf gehad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 325