HAAGSCHE GEBOUWEN. 313 Poort. i) Deze vertrekken ontleenden hun naam aan keizer Karel V die bij zijn bezoek aan den Haag in 1540 aldaar drie weken had vertoefd. Ising, Het Binnenhof II. het Binnenhof in het oude „Keizershof” x) nu Ministerie van Waterstaat. Het Valckhuis stond naast de Gevanghen Het Weeshuis stond in het West-Einde. Huygenshuis was gebouwd ter plaatse waar thans het Ministerie van Justitie staat en is uitvoerig door hem in brieven en verzen beschreven. Zie Haagsch Jaarboekje 1897. Het werd in 1636 voltooid. Bij Worp (III, 31) blijkt, dat het eerste versje den 16 Nov. 1636 gedicht is; het tweede den 18 November van datzelfde jaar. Den isten of ioden Mei betrok Huygens zijn nieuwe woning. Zie Worp III 33 en 43. Mijn eerste opvatting was, dat de laatste regels van het grootere vers doelden op Huygens kinderen, die toen nog zeer jong waren en nog niets van zich hadden laten hooren. De Heer Worp schrijft echter zoowel in het eerste als in het tweede vers „Homo” met een hoofdletter. Daar door is het mij waarschijnlijker geworden dat homo (mensch) in beide gevallen op het huis slaat. Ook pleit hiervoor het versje dat Henricus Bruno (zie Worp III. 334) op het huis maakte en dat getiteld wasIn Hominem. De vraag is nu wat er tusschen 16 en 18 Nov. is geschied? Is er misschien een Opschrift op het huis gebeiteld; misschien wel het tweede vers? De dubbele aanhaling uit Vitruvius wordt in de Momenta achter elkander geschreven. In Worp zijn beide gescheiden door de woordenEt paulo post. Ten slotte nog een opmerking naar aanleiding van een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 329