Van Loon IV, p. 192.3. 2) Van Loon 10, 199.201. 3) Van Loon III, 197. Gerechtigheid hand in hand voor het huis te Rijswijk, de Vrede oprichtend een tropee van landbouwgereedschap naast een op den grond zittende Mars, de omlauwerde Mercuriusstaf, de gesloten Janustempel, tal van vrouwen met hoorns van overvloed enz. enz. Een voorstelling i) zij nog vermeld daar ze nog al origineel isin een helm, een thans na het eindigen van den oorlog volkomen onnut wapen is koren gezaaid dat nu weelderig opschiet. Waar Willem III het middelpunt der Nederlandsch- Engelsche penningen was, daar vinden wij op de Fransche stukken 2) Lodewijk XIV, den „rex christianissimus.” Hij is het die als „Heil van Europa” de wapenen ver brandt. Hij is het die als het „Pater Patriae” aan het voor hem knielende Frankrijk de palmtak des vredes geeft. Hij is het die maakt dat Europa tot rust gebracht is en Minerva de olijfkrans bieden kan aan de Gerechtigheid, zijn naam met bijvoeging der woorden „de grootste overwinnaar” wordt door de Faam in een zuil gegrifd Hij stelt kleine geniën in staat om aan den in slaap gevallen Mars zijn wapenen te ontrooven. Op al deze penningen vinden wij aan de voorzijde de beeltenis van Lodewijk XIV. Een typische tegenstelling tegen de holle opgeschroefdheid van deze Fransche stukken vormt een Duitsch medailletje 3) waar men op de voorzijde een krijgstrom ziet met een groot gat in het vel. Het opschrift zegt Gottlob der Krieg had nun endlich ein (gat) aan gegeven door het gat in het trommelvel. De keerzijde vertoont een mand waarin uit een hoorn des overvloeds vruchten enz. worden gestort, maar ook daarin is een gat, het omschrift luidt: „Herr. mache ganz und fest dem 24 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 32