314 HAAGSCHE GEBOUWEN. Men bedenke dat de Aanteekening van Worp op blz. i5 onjuist is. Bedoeld is door Huygens de weg waar thans ’t Ministerie van Justitie en Koloniën staat. versje uit de straten van den Haag (zie H. Jaarboekje 1898 blz. 76.) De aldaar in de Momenta met sterretjes aangegeven straat had Huygens blijkens Worp III. 15, Huygens-straat of Hugeniana willen noemen. Zou er bij Burgemeester en Wethouders bezwaar bestaan dien wensch alsnog te vervullen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 330