3i6 AANTEEKENINGEN OVER HET LOGEMENT VAN DELFT. In de eetsael: Int kaemertie naest de eetsael Int nieuwe eetsaeltie een schotel rack, een losse plaet. Eerstelijck int kaemertie aen de rechterhandt vant voorhuys een goutleeren behangsel rontom het kaemertie een eyken Pars. Memorie van meubelen in’t logement in ’s Haaghe toebehoorende de stadt Delft en Gouda, int gemeen. een tralie paert ijser een gout leere behangsel rontom de eetsael een traali haert ijser een tangh, een aschschop 4 hordeties voor de glaase een orologie. Int groot salet: tapijten rontom het salet met de waapens van Delft en Gouda 20 tafelstoelen, tapijt met blomwerck 4 armstoelen van ’t selven een lange tafel een tapyte tafelkleet met blomwerk een spiegel. een behangsel torbaense tapijten rontom de kaemer een tangh een losse plaet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 332