AANTEEKENINGEN OVER HET LOGEMENT VAN DELFT. 317 een een tafel. Op de knechtskamer een tafel. Op de meysjeskamer: een tafel. Op de Delfsche kamer In de keucken een recht banck enz. In de bottery enz. een rust banck met groen lacken bekleedt met Stadt waapen een eycke kasje een ledikant sonder behangsel twee sit kussens met Stadts waapen, seer oudt. Memorie van meubelen uit logement in ’s Haaghe toebehoorende de stadt Delft int particulier. Op de solder 26 kleerstoeken enz. vliege kassie In de klijne keucken een hangijser enz. Op de bovenkamer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 333