3i8 AANTEEKENINGEN OVER HET LOGEMENT VAN DELFT. in de eetsael een kapstockje. de keucken woning op een een een een een een een een een een Op dā€™ heer Samsons kamer eycke kasje int pot. Memorie van meubelen uit logement in Schraavenhaagen toebehoorende de Stadt Gouda int particulier. Op dā€™ heer Pensionariskamer kas met loketten boecke kas schrijf taafel ovael tafeltie haert ysertie int pot. Wegens den slechten toestand der geldmiddelen besloot de Regeering van Delft zich van het Logement te ontdoen, tengevolge waarvan zij in 1707 haar aandeel aan de stad den Briel verkocht. Gouda bleef echter voor de andere helft eigenares. Van 1709ā€”1712 bezat de Regeering een de Plaats, doch uit hoofde van zuinigheid besloten de Burgemeesters van Delft de huur op te zeggen. In de volgende dertig jaren schijnen de Delftsche afgevaardigden geen woning in den Haag te hebben gehad, doch in het m kopere theeketeltie blicke koffykan, en dito doos noch 2 int potten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 334