AANTEEKENINGEN OVER HET LOGEMENT VAN DELFT. 319 i) Deze en volgende aanteekeningen zijn ontleend uit het 5e Memoriaalboek van Heeren Burgemeesteren van Delft, en zijn geschreven door Arend van der Dussen (1683 1742) in leven secretaris der stad. jaar 1741 zien we de Prinsestad in het bezit van een logement, toebehoorende aan het Rijk en gelegen aan de zuidzijde van het Binnenhof, naast de Statendrukkerij. Dit logement zag zich door de milde gift van den toenmaligen Burgemeester Abraham van Bleijswijck, in wendig niet weinig verfraaid. Tot de voornaamste zaken die voor zijne rekening voor het logement werden aangeschaft, kunnen we noemen een 15 tal zilveren lepels en dito vorken, 2 koelvaten, 16 paar kandelaars, 16 inktkokers, 8 tabaksdoozen, 6 armstoelen, 14 bekleede tafels, een groote neerslaande tafel, 48 met paardenhaar overtrokken stoelen, 2 spiegels met notenhouten lijsten en een vergulde kroon. De gespecificeerde rekening wijst aan dat een bedrag van 2424,15 st. voor de verschillende benoodigdheden werd besteed. Voorts ontving het Logement van den Burgemeester van der Born, uit diens eigen middelen, verscheidene meubelen ten geschenke, te weten In het voorkamertje een tafel met laden, in de tweede benedenkamer een verlakt kabinet, een eikenhouten kleer kast met deuren, een geboende tafel met laden, en een spiegel met vergulde lijst. Op de boven voorkamer een uittrekkend ledikant, in den vorm van een kabinet, een Engelsche gemakkelijke stoel met een tinnen pot, een spiegel met vergulde lijst en een moderne geboende tafelop de tweede bovenkamer een spiegel met vergulde lijst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 335