AANTEEKENINGEN OVER HET LOGEMENT VAN DELFT. 322 C. Gijsberti Hodenpijl. Vrijenban bij Delft. Meerdere bijzonderheden mocht ik niet over dit logement kunnen opsporen, men gelieve daarom deze aanteeke- ningen slechts te beschouwen als „Bijlage” der geschiedenis van het Logement van Delft in „de Mededeelingen”. ment aan den casteleyn zal worden overhandigt een afschrift om te dienen tot deszelfs narigt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 338