HET KORTENBOSCH. 1) Omtrent deze gevangenis doen nog heden vermakelijke verhalen de ronde. Toen ik dezer dagen langs Kortenbosch wandelde en aan een paar vrouwtjes, die aan de deur een buurpraatje hielden, inlichtingen vroeg, werd mij onmiddellijk een verhaal over de In een klein onaanzienlijk straatje in het westelijk ge deelte van den Haag, hetwelk het Lage Westeinde met het Slijkeinde en de Gedempte Sloot verbindt en den naam van Kortenbosch draagt, stond nog in 1875 aan de noordzijde een oude poort met twee zittende steenen leeuwen, waarachter een somber smal gebouw hoog uitstak. Hoe die poort met beide leeuwen, die waarschijnlijk door de Vrijheidsmannen van 1795, in hun ijver om de wapens van de schilden af te beitelen, waren mishandeld geworden, in die onaanzienlijke omgeving kwam, was voor de weinige wandelaars, die in dat kruispunt van straten ronddoolden, een raadsel. Enkele buurtjes wisten er evenwel meer van te ver tellen. Zij hadden van hooren zeggen, dat die poort bij een kasteel had behoord, hetwelk daarachter in de moes tuinen zou hebben gestaan en dat eerst in de vorige eeuw zou zijn gesloopt, terwijl het smalle hooge gebouw eertijds tot gevangènis zóu hebben gediend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 339