HrS «Hi few™ Haga Comitis in Hollandia 1570. (Collectie F. L. Geldmaker Jr.) 8 St. Jacobs Parochie-kerk. 12 St. Agneta Convent. 15 De Cappel van ’t Sacraments Gildenhuys. 16 't Sacraments Gildenhuys. 17 St. Nicolaes Cappel. - 18 St. Nicolaes Gasthuys. 20 St. Anthonis Cappel en Pesthuys. 34 ’t Xortenbosch. 35 De Pastoors Warande. 36 De Marckt. 37 De Kooren-Marckt. 38 De Visch-Marckt. 39 De Warmoes-Marckt.45 't Stadthuys.55 't Huys van de Vrouw van Helmont.56 ’t Huys van de Heer van Oosterwijck.61 ’t Huys van de Heer van Baertwijck.65 ’t Huys van de Heer van Sprangh. 66 ’t Huys van de Heer Bronckhorst. 68 ’t Huys van de Heer van Droogendijck. 72 ’t Oude Wijfkenhuys, van die van Dam. 73 ’t Weeshuys. 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 349