W;1 26 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. de geboorte van Aan de voor zijde is afge- beeld de kraam kamer van de Prinses, op den voorgrond een groot, breed bed op den ach tergrond too- nen twee vrou wen den flinken jonggeborenen aan den geluk kigen vader die midden in het vertrek geze ten, bewonde rend naar zij nen telg staart. Aan de keer zijde staat het volgende gedicht: 8 Maart 1748. Daar komt de Vredevorst Zoo lang gewenscht. gebeden. Heel manlijk voor den dag. Verblijd al onze steden. Vervuld het land met vreugd. Verheugd d’Orangevorst Die met een blij gelaat Zijn eerste zone torst. onderaan is het wapen van den Haag gegraveerd. een speciaal haagsch stuk is. ’t Is een gegraveerde penning die verheerlijkt den vrede van Aken en Willem V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 34