f ft Iff 1 - ii F--— fL- Holland. 1689 R. A. Haga Comitis vulgo ’s-Graven-Hage. F. de Wit (ongeveer 1690). (Collectie F. L. Geldmaker Jr.) In Oct. 1689 werd aan Frederick de Wit kaert en konstvercooper te Amsterdam door de Staten van Holland octrooi verleend om te mogen uitgeven de «landt- en zeekaerten, steden, landen, rivieren, lantschappen enz., door hem in ’t licht gebracht.» Register van Minuut-Octrooien van de Staten van Jf hl)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 357