H. J. de Dompierre de Chaufepié. Augustus 1899. Zeer zeker is noch de uitvoering, noch het vers schit terend maar het is toch een curieuse herinnering aan de geboorte van den Prins in verbinding gebracht met den Vrede van Aken. Wij sluiten thans ons overzicht der zinnebeelden betrekking hebbende op vredesonderhandelingen enz.- Evenals op de Oranje-penningen zagen wij veel banale, opgesmukte en onware voorstellingen maar uit vele stukken ook sprak geest, kracht en flinke Nederlandsche fierheid. De vredespenningen leveren een mooie toelich ting in beeld voor de Geschiedenis van ons Vaderland. ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 27

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 35