HET GARNIZOEN VAN ’S-GRAVENHAGE IN DE LAATSTE HELFT DER VORIGE EEUW. Immer heeft de Hagenaar behagen geschept in militair vertoon. Kan hij plechtige gelegenheden, als parades, in- en optochten enz. met zijn tegenwoordigheid opluisteren, des te beter; zoo niet, dan moet zijn lijfkrant hem een uitvoerig verslag weten te bezorgen. Ook in zeer gewone militaire aangelegenheden stelt hij belang en het zal wel menig echt, ongeïmporteerd, Hagenaar ter dege spijten, dat de dagelijks wederkeerende aflossing van de Hoofd wacht op het Binnenhof eensklaps gestaakt is en voor goed tot de geschiedenis schijnt te behooren. De kranten van onzen tijd zorgen in voldoende mate om het militaire nieuws, belangrijk of alledaagsch, waar of verminkt, ter algemeene kennisse te brengen. Strekt de weetgierigheid zich evenwel uit tot vroegere dagen, dan wordt den belanghebbende aangeraden om lid te worden van Die Haghe, want dan kan hij op zijn gemak hieronder lezen, bijv, welke wachten en posten door het Haagsche garnizoen betrokken werden in de laatste helft der vorige eeuw en op welke omslachtige wijze de aflossing toen geschiedde. Met een weinig voorstellingsvermogen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 36