HET KORTENBOSCH. 352 het leen blijkt 5c verhooging 1 22 1 5-- - 9-9- 7-4- i) Voor een heimelicke terechtstelling, waartoe de vergunning van den eigenaar zal zijn gevraagd, leende Cortenbosch zich bijzonder goed, daar het terrein afgesloten en begroeid was en buiten den Haag lag, daar het vlek zich in het westen niet verder dan de Vleerstraat uitstrekte. bosch een hoofd kleiner te maken Zeker is het dat deze terechtstelling een op zich zelf staand feit is. Wij hebben reeds vroeger gezien dat den heer van Kortenbosch door Karei de Stoute slechts vergunning was verleend een of meer personen aan te stellen om degenen die beboet waren wegens het stelen van hout, het vangen van konijnen of wegens andere lichte mis drijven en nalatig waren in het betalen, te arresteeren en te brengen op de voorpoorte van den Hove. Had Kortenbosch een eigen gevangenis bezeten dan zou dit niet noodig zijn geweest. Deze getuigenis heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen om de legende van een slot Kortenbosch in de wereld te brengen. Want waar van een heerlijkheid met een ge vangenis sprake is, mag natuurlijk een kasteel niet ontbreken. Burgemeesters van den Haag lieten er zich evenwel niet door verblinden, want toen zij uit de leenbrieven gezien hadden dat er omtrent het „Seigneuriale"” niets bleek, was de lust tot aankoop van dit dure stukje grond ge heel verdwenen. Toen Cornelia Barbera van Wesele den 4e" Juni 1790 ongehuwd overleed, kwam Kortenbosch dus aan haar zuster. Uit een aanteekening uit het archief van hoeveel deze overdracht haar kostte heergewaaden een paar witte cappoenen hofregten leenmannen de brief zegel en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 374