HET KORTENBOSCH. 353 23 x) Van ouds genaamd het Commissarishuisje. s) Gelegen op het Cortenbosch aan de poort. 3) Gelegen bij de stinksloot. Jacoba Judith van Wesele behield Kortenbosch niet lang in haar bezit, reeds in 1797 verkocht zij het leen met alle daarbij behoorende gronden voor 24000 gulden aan mr. Jacob Anthonie Twent wonende te Hannover. Het eigenlijk leen was getaxeerd op slechts 14000 gulden. Bij de overdracht „met halm, hand en monde” voor Leenmannen van Holland, werd de bezitting aldus om schreven Een huys en schuur met vier hond, vier en sestig roeden 128 voeten warmoesland een dito huys met 1 morgen, 2 hond. 57 roeden, 108 voeten warmoesland 2) (zijnde de grond waarop het huys te Cortenbosch pleeg te staan) 4 hond, 47 roeden 69 voeten warmoesland, zijnde dit voorenstaande leenroerig aan de Leenkamer van Holland. Mitsgaders de volgende allodiale goederen als: 1 huys met 2 hond 90 roeden 78 voeten warmoesland 3) 3 hond 39 roeden 66 voeten warmoesland 8) 2 65 69 3) een huys en schuur met 1 morgen, 5 hond, 122 voeten warmoesland en een bleekerye bestaande in 3 velden met de huysinge, wasch en spoelhuys, schuur, groot 5 hond, 83 roeden, 22 voeten, te zamen 7 mergen 2 hond, 20 roeden. Met alle de erfpagten voor zooverre die actueelijk door de possesseurs geheeven worden over de erven geleegen aan de zuidzijde van de St. Antoniestraat, te bedragen van '75—12 jaarlijks ën generalijk alle het geene ge noemd off niet genoemd van oudsher tot heeden toe onder deese heerlijkheijd is gecomprehendeerd geweest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 375