HET KORTENBOSCH. 357 dat een- Rechts van de poort langs het Kortenbosch, deed J. J. Luberti in 1845 op een strook gronds, welke hij in erfpacht had, een rij huisjes verrijzen. In het middenste van deze rij werd het volgende versje met vergulde letters in steen uitgehouwen, hetwelk nog de aandacht der voorbijgangers trekt „Men bouwt en breekt de wereld rond, Én alles op een wrakken grond Die ons eenmaal zal begeven. Alleen die bouwt op Sions steen Heeft 't ware fondament alleen Tot het eeuwig zalig leven.” Op het einde van de rij staat nog in het laatste huisje in steen gebeiteld„Lust tot Rust.” Bij het bouwen van de Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij in 1880 door den heer L. Kirchmann, werden aan den Noordwal eenige kleine lage huisjes of schuurtjes, die op den grond van Kortenbosch hadden gestaan, afgebroken. In den oostmuur van een dezer gebouwtjes ontdekte de heer J. H. A. Mialaret, directeur van het Museum van Kunstnijverheid, vijf rijk geprofileerde gemetselde boogjes in Tudorvorm van rooden baksteen. Deze boogjes waren zooals de heer Mialaret ons mededeelt meesterstukjes van metseltechniek; de bak steenen waren uit de hand geslepen en bijna zonder metselspecie tegen elkaar gelegd en in zulk een vol komenheid dat een bekwaam bouwkundig teekenaar ze niet strakker en zuiverder op het papier had kunnen brengen. Alle profielen waren verschillend. Doel hadden deze boogjes niet, want zij hadden geen opening onder zich en liepen niet eens door de volle dikte van den muur; de oorspronkelijke middelpunten waren op het oude muurwerk nog te vinden. Waarom deze doellooze kostbare boogjes aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 380