36° HET KORTENBOSCH. (n°. 115)- „dat Cortenbosch” als voren. Claes van Diepenburch bij opdracht Jan Reiniersz. 25 April 1457. Reg. Principium, Cap10 Noordholland fol. 65 (n“. 116). 23 October 1440. Reg. als voren fol. 164. 5 Maart 1430. Reg. als voren, fol. i44vs. Joncvr. Willem, Gerijt die Bruynendochter, bij overgifte Gerijt die Bruyne. 5 Januari 1441. Reg. Alpha, Cap10 Noordholland fol. 21. Joost Dever Gerijtsz. bij overlijden Joncvr. Willem, Gerijt die Bruynendr. zijne moeder. „die hoffstede ende woninge van Diepenborch ende dat Cortebosch staende buten onsen dorpe vander Hage an dat westeynde mit drie mergen lants an die zuytzyde dair an gelegen ende mit alle zijnen toebehoiren gelijc als dat bewallet is” enz. Gerijt die Bruyne priester bij overlijden Claes van Diepenborch „sijnen neve”. 23 October 1440. Reg. Philippus A fol. 164 (n°. 114). „die hoffstede ende woninge van Diepenborch ende dat Cortenbosch” Joncvr. Alijt van Zwieten, Claeswijf van Diepenborch” „tot een duary ende lijftocht hoir leven lang”, met goed vinden van Gerijt die Bruyn, „die een recht leenvolger is van Claes voirnoemt.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 384