361 HET KORTENBOSCH. Noordholland. bij overlijden Nicolaes Gerij t van bij overlijden Claes „dat Cortenbosch”. Jan van Assendelf Dircxszoon bij opdracht Joost Dever Assendelft zijn vader 2 Juni 1601. fol. 167 (n°. 136.) van Assendelft, ridder, eerste raad en stadhouder de leenen Jhr. Cornelis van Assendelft bij overlijden Floris van Assendelft zijn zoon. 30 December 1573. Reg. Nassau fol. 2i6vs (n°. 134). Jhr. Gerart van Assendelft bij overlijden Cornelis van Jhr. Floris van Assendelft, minderjarig. van Assendelft zijn neef. 13 September 1570 Witte bonte Register, Cap'0 Kennemerland fol. 39'* (n°. 131) 7 September 1469. Reg. Karolus A. Bourgoingne. Cap10 fol. 11. (n". 118). van Assendelft zijn vader. 6 April 1502. Reg. A. P. Archidux, Cap10 Kennemerland fol. 12 (n°. 122). Reg. Hooge Overicheyt n°. 2 Jhr. Nicolaes van Assendelft bij overlijden Gerrit van Assendelft zijn vader. 23 November 1559. Reg. Pax utilis et diuturna, Cap10 Kennemerland fol. 2 (n°, 129).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 385