363 HET KORTENBOSCH. Sevilien Cap'° bij overlijden mr. Reg. Traktaat van Pieter Fannius, minderjarig. Gerard Fannius zijn vader 30 Maart 1734. Noordholland fol. 23. (n°. 172.) Cornelia Fannius van Oud-Haarlem, gehuwd met mr. Anthony van Wesele, commies fiscaal ter recherche van de gemeene middelen, raad en advocaat-fiscaal van de Staten van Holland. bij overlijden Cornelia Fannius haar nicht, „die daar aangekomen was bij dode van Pieter Fannius haar broeder.” 12 December 1738. Reg. Princes Royaal Cap10 Noordholland fol 42vs (n°. 173). Mr. Cornells Fannius, raad ordinaris in den Hove en in den Leenhove van Holland. bij koop en opdracht van Anna van Renesse. 9 Juni 1663. Reg. als voren, fol. 89. „het Cortenbosch, van outs gestaen hebbende buy ten den Hage en nu binnen den Hage met drie mergen lants aende suytsijde daeraen gelegen.” Pieter Fannius bij overlijden mr. Cornells Fannius zijn vader. 16 September 1676. Reg. Hooge Overichyt, Cap'0 Noordholland fol. 73 (n°. 158) mr. Gerard Fannius, raad, vroedschap en burgemeester van Alkmaar gedeputeerde ter vergadering van de Staten van Holland, hoogheemraad van 'de uitwaterende sluizen in Kennemerland en Westfriesland. bij overlijden mr. Pieter Fannius, zijn vader. 3 Augustus 1729. Reg. Hanoversche Alliantie, Cap'0 Noordholland fol 6ov3 (n° 171).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 387