364 HET KORTENBOSCH. Jacoba 29 Mei 1797. Bijlage B. Plakkaat van Karei de Stoute. Cornelia Barbera van Wesele bij overlijden Cornelia Fannius, haar moeder. 12 Februari 1770. Reg. Princes Wilhelmina, CaploNoordhollandfol. 68 (n° 181) Reg. De jonge Princes van Jacob Anthonie Twent bij opdracht „met halm, hand ende monde” van Judith van Wesele Jacoba Judith van Wesele, gehuwd met Abraham Catha- rinus Van Gele Twent, raad en oud-burgemeester van Haarlem, gecommitteerd ter prov. Rekenkamer van Holland. bij overlijden Cornelia Barbara van Wesele haar zuster. 22 December 1791 Pruyssen, Cap’° Noordholland fol. 25 (n°. 190). Karel byder gracien Goids hertoge van Bourgoingien etc. doen condt allen luyden, alzoe onse getruwe raidt ende rentmeister van Noorthollant onsen lieven ende getruwen Stedehouder general ende raide van Hollant gethoent ende te kennen gegeven heeft, hoe dat hij van ons ter cause van onse graeflicheit van Hollant te leen houdende is een plecke lants, gelegen an die westzijde van den Hage, genoemt Cortenbosch, mitten geboemten, strevellen, conynen ende anders dair up staende ende inne wesende. Ende hoe wel dat den voirscr. Corten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 388