HET KORTENBOSCH. 373 Bijlage F. Men is n°. i. PUBLIEKE VERKOOPING van de vrije heerlijkheid Kortenbosch gelegen in de stad ’s Gravenhage Provincie Holland (Zuidelijk gedeelte) met alle derzelver regten en lasten benevens huizen, erven en tuinen en eindelijk eenige erfpachten of renten alles staande en gelegen of gevestigd te ’s-Gravenhage welke aldaar zal plaats hebben in den Nieuwen Doelen ter kamer der Notarissen te veilen op Maandag den 20 Januarij 1834 des avonds te 5 uren te gunnen op Maandag den 3 February 1834 des avonds te 7 uren. van meening om ten overstaan van den te ’s-Gravenhage residerenden Notaris Cornelis Johannes Schiefbaan ter plaatse, dage en ure voormeld, in het openbaar te veilen en finaal te verkoopen De vrije heerlijkheid van Kortenbosch gelegen binnen de stad ’s Gravenhage, met alle hare preëminentien,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 397